رومینــا

فرموالســیون محصــوالت رومینــا بــه گونــهای طراحــی
شــده اســت کــه نهایــت اثربخشــی و خوشــایندی در
اسـتفاده را بـرای پوسـت و مـو بـه همراه داشـته باشـد.
ایــن محصــوالت عــاوه بــر ظاهــری زیبــا، بافــت لطیــف
و ســبکی دارنــد کــه بــه پوســت احســاس شــادابی و
لطافــت میبخشــند.
چشم انداز برند
ارتقــا ســامت و حفاظــت از پوســت بــا
فراهـم کـردن تمـام محصـوالت مراقبـت
شــخصی مــورد اطمینــان و موثــر

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

 • 65,000 تومان

  محلول پاک کننده آرایش چشم، لب و صورت رومینا مدل ◂◂مناسب پوست خشک▸▸ حجم 250 میل Romina Micellar cleansing water for dry skin

 • 65,000 تومان

  محلول پاک کننده آرایش چشم، لب و صورت رومینا مدل ◂◂مناسب پوست لکدار▸▸ حجم 250 میل Romina Micellar cleansing water for blemish skin

 • 65,000 تومان

  محلول پاک کننده آرایش چشم و لب صورت رومینا ◂◂مناسب پوست چرب و جوشدار▸▸ حجم 250 میلی لیتر Romina Micellar cleansing water for oily skin

 • 45,000 تومان

  بالم لب رومینا مدل عسل Romina Lip balm for dry skin

 • 125,000 تومان

  لوسیون ضد آفتاب رومینا مدل فاقد رنگ مناسب پوست چرب spf 50 حجم 75 میلی لیتر Romina Sunscreen Lotion spf 50

 • 105,000 تومان

  کرم ضد آفتاب رومینا SPF 50 مدل بی رنگ مناسب انواع پوست حجم 50 میلی لیتر Romina Sunscreen cream SPF 50

 • 108,000 تومان

  کرم دور چشم رومینا مدل Anti Aging حجم 40 میلی لیتر Romina Vitamin C Eye Crean

 • 125,000 تومان

  کرم ضد آفتاب رومینا مدل Natural Beige (طبیعی) spf 50 حجم 50 میلی لیتر Romina Tinted Sunscreen Cream spf 50

 • 125,000 تومان

  کرم ضد آفتاب رومینا مدل Rose Beige (تیره) spf 50 حجم 50 میلی لیتر Romina Tinted Sunscreen Cream spf 50

 • 125,000 تومان

  لوسیون ضد آفتاب رومینا مدل Gold Blige (روشن) spf 50 حجم 50 میلی لیتر Romina Tinted Sunscreen Lotion spf 50

 • 98,000 تومان

  کرم آبرسان رومینا مدل کالاندولا حجم 75 میلی لیتر Romina Rich Cream Improvig Skin Hydration 75 mil

 • 151,000 تومان

  کرم پودر CC رومینا شماره 2 حجم 60 میلی لیتر Romina CC Cream 6 In1 Cream 60 mil